Javascript DHTML 下拉菜单 由dhtml-menu-builder.com提供
 
 当前位置:新闻报道 - 新万博 - 甘肃医学院2018年公开招聘专职辅导员成绩公示
甘肃医学院2018年公开招聘专职辅导员成绩公示
新万博  加入时间:2018-8-22 10:47:24     点击:5065

 

序号 姓名 笔试成绩 面试成绩 心理测试情况 总成绩 名次
1    85 87.4 合格 85.96 1
2    75 90.2 合格 81.08 2
3 马荣(回) 65 84.6 合格 72.84 3
4    60 88.8 合格 71.52 4
5 李轶凡 59 87 合格 70.2 5
6 程星源 43 85.6 合格 60.04 6
7    41 87.2 合格 59.48 7
8 景倩楠 39 90.2 合格 59.48 8
9    41 86.8 合格 59.32 9
10  马荣(汉)  38 89 合格 58.4 10
11 朱明辉 41 83.8 合格 58.12 11
12 白伊凡 38 87.8 合格 57.92 12
13 于海鹰 38 86 合格 57.2 13
14 路琪琪 36 88.6 合格 57.04 14
15 拜晶鑫 39 83.8 合格 56.92 15
16    36 88 合格 56.8 16
17 吴小惠 40 81 合格 56.4 17
18 张芸琪 37 83.8 合格 55.72 18
19 王国印 38 82.2 合格 55.68 19
20 杨彩虹 38 82 合格 55.6 20
21 马红丽 37 82 合格 55 21
22    36 82.8 合格 54.72 22
23 朱丽霞 35 82.8 缺考
24 雷建雄 38 缺考 缺考

 

 

 

 

 
 
     
       
   
 
版权所有 [ 甘肃医学院 ] All Rights Reserved
学院地址:平凉市柳湖路中段 学院电话:0933-8612040