Javascript DHTML 下拉菜单 由dhtml-menu-builder.com提供
 
 当前位置:新闻报道 - 新万博 - 甘肃医学院2018年公开招聘专职辅导员笔试成绩公示
甘肃医学院2018年公开招聘专职辅导员笔试成绩公示
新万博  加入时间:2018-8-19 18:24:43     点击:1792

 

序号    性别 民族   政治面貌 笔试成绩 笔试名次 是否进入面试
1    本科 党员 85 1
2    本科 党员 75 2
3    本科 群众 65 3
4    本科 群众 60 4
5 李轶凡 本科 群众 59 5
6 程星源 本科 群众 43 6
7    本科 群众 41 7
8 朱明辉 本科 群众 41 8
9    本科 群众 41 9
10 吴小惠 本科 群众 40 10
11 景倩楠 本科 党员 39 11
12 拜晶鑫 本科 党员 39 12
13 于海鹰 硕研 党员 38 13
14 白伊凡 本科 党员 38 14
15 雷建雄 硕研 预备党员 38 15
16 王国印 硕研 预备党员 38 16
17 杨彩虹 本科 党员 38 17
18     本科 群众 38 18
19 马红丽 本科 群众 37 19
20 张芸琪 本科 群众 37 20
21 路琪琪 硕研 党员 36 21
22    本科 党员 36 22
23    蒙古 硕研 党员 36 23
24 朱丽霞 本科 群众 35 24
25    本科 群众 34 25
26 张伊婷 本科 党员 34 26
27 张倩倩 本科 群众 34 27
28 董彩兰 本科 党员 33 28
29 赵宇星 本科 群众 33 29
30    本科 群众 33 30
31 周海花 本科 群众 33 31
32 尹娟娟 本科 群众 32 32
33    本科 党员 32 33
34    本科 群众 31 34
35 薛淑贤 本科 群众 31 35
36 冯舒凯 本科 群众 31 36
37 张海军 硕研 党员 31 37
38    本科 群众 31 38
39 胡筱雯 本科 群众 30 39
40    本科 群众 30 40
41 杜怡 本科 群众 29 41
42 买彩云 本科 群众 29 42
43 兰慧君 硕研 党员 28 43
44    本科 群众 28 44
45    本科 群众 28 45
46 唐付春 本科 群众 28 46
47 张晨光 本科 群众 28 47
48 马文星 本科 预备党员 28 48
49 拜力文 本科 群众 27 49
50 蒋炳安 本科 群众 27 50
51 张海龙 本科 预备党员 26 51
52 朱怡霏 本科 党员 26 52
53    本科 群众 26 53
54    本科 预备党员 26 54
55 马鹏霄 本科 党员 26 55
56    本科 群众 25 56
57 李文涛 本科 群众 25 57
58    硕研 群众 25 58
59 杜文秀 本科 群众 25 59
60 王嘉琪 本科 群众 24 60
61 赵霞霞 本科 群众 24 61
62 计梦凡 本科 群众 24 62
63    本科 群众 24 63
64 陈少强 本科 群众 24 64
65 腾小芸 , 女 本科 群众 22 65
66 马建波 本科 群众 21 66
67    本科 群众 21 67
68 马晓燕 本科 党员 21 68
69 田广浩 本科 群众 18 69
70 韩文福 本科 群众 18 70
71 陈小宏 本科 群众 17 71
72 朱红瑞 本科 群众 17 72
73    本科 群众 17 73
74 李欣航 本科 群众 13 74
75 张訾娟 缺考
76 陈晓亚 缺考
77    缺考
78 张崩崩 缺考
79 宋星欣 缺考
                                                         2018年8月19日

 

 

 

 

 

 

 

 
 
     
       
   
 
版权所有 [ 甘肃医学院 ] All Rights Reserved
学院地址:平凉市柳湖路中段 学院电话:0933-8612040