Javascript DHTML 下拉菜单 由dhtml-menu-builder.com提供
当前位置:公共服务 - 心理咨询 - 李嘉诚论成功
李嘉诚论成功
心理咨询  加入时间:2013-7-1 12:34:53     点击:3777

李嘉诚论成功            

你想过普通的生活            
就会遇到普通的挫折           
你想过上最好的生活            
就一定会遇上最强的伤害            
 
这个世界很公平            
你想要最好            
就一定会给你最痛            
能闯过去            
你就是赢家            
闯不过去            
你就乖乖做普通人
版权所有 [ 甘肃医学院 ] All Rights Reserved
学院地址:平凉市柳湖路中段 学院电话:0933-8612040